category Trend  at 01/12/2021

Monthly Seasonality

Description

This indicator allows you to visualize seasonality per month on any given asset from January to December

Seasonality traders rely on seasonal cycles, based on the idea that the returns of previous months tend to have the same behavior.

Use this on any asset to get a glimpse of how an asset has performed historically.

Past performance is not indicative of future returns.

Monthly Seasonality (gumroad.com)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.Indicators;
using cAlgo.Properties;

namespace cAlgo
{
  [Indicator(IsOverlay = true, TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.FullAccess)]
  public class AlgoCornerDownloads : Indicator
  {
    private readonly Dictionary<string, string> _dictionary = new Dictionary<string, string>
    {
      {"Correlations Table", "https://gumroad.com/l/CgOeY"},
      {"Candlestick Pattern Finder", "https://gumroad.com/l/RPUMy"},
      {"1-100 Moving Averages", "https://gumroad.com/l/NxFvIl"},
      {"Trading Dashboard", "https://gumroad.com/l/thdYI"},
      {"Advanced Crosshair", "https://gumroad.com/l/jjcJy"},
      {"Avg Candle Segments", "https://gumroad.com/l/IEwkDD"},
      {"Monthly Seasonality", "https://gumroad.com/l/CTBZK"}
    };

    protected override void Initialize()
    {
      Chart.DisplaySettings.QuickTradeButtons = false;
      Chart.DisplaySettings.ChartScale = false;

      var canvas = new Canvas
      {
        BackgroundColor = Color.White,
        Width = Chart.Width * 3,
        Height = Chart.Height * 3
      };

      Chart.AddControl(canvas);

      var stackPanel = new StackPanel
      {
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center
      };

      var images = new Image
      {
        Source = Resources.algocorner400,
        Width = 300,
      };

      var scrollViewer = new ScrollViewer()
      {
        BackgroundColor = Color.Transparent,
        HorizontalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Disabled,
        VerticalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Auto,
      };

      var productsStack = new StackPanel();

      foreach (var product in _dictionary)
      {
        var button = new Button
        {
          Text = string.Format("{0}", product.Key),
          FontSize = 16,
          Width = 300,
          FontWeight = FontWeight.Bold,
          HorizontalContentAlignment = HorizontalAlignment.Center,
          ForegroundColor = Color.Black,
          BackgroundColor = Color.WhiteSmoke,
          HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
          VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center,
          Padding = 5,
          Margin = 5,
        };

        button.Click += args => Process.Start(product.Value);

        productsStack.AddChild(button);
      }

      scrollViewer.Content = productsStack;

      stackPanel.AddChild(images);
      stackPanel.AddChild(scrollViewer);

      var copyrightText = new TextBlock
      {
        Text = string.Format("© {0} AlgoCorner. All rights reserved.", Server.Time.Year),
        FontSize = 14,
        ForegroundColor = Color.Black,
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Bottom,
        BackgroundColor = Color.Transparent,
        FontWeight = FontWeight.Bold,
      };

      #region Media

      var contactStack = new WrapPanel
      {
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Bottom,
      };

      var mailIconImage = new Image
      {
        Source = Resources.icons8_composing_mail_100,
        Width = 70,
      };

      var mailContact = new Button
      {
        Content = mailIconImage,
        ForegroundColor = Color.Black,
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top,
        BackgroundColor = Color.Transparent,
        FontWeight = FontWeight.Bold,
        Margin = 10,
        BorderThickness = 1,
        BorderColor = Color.Black
      };

      mailContact.Click += args =>
      {
        string mailto = string.Format("mailto:{0}?Subject={1}&Body={2}", "xavier@algocorner.com", "Subject", "Message Body");
        Process.Start(mailto);
      };

      var twitterIconImage = new Image
      {
        Source = Resources.twitter,
        Width = 70,
      };

      var twitterFollow = new Button
      {
        Content = twitterIconImage,
        ForegroundColor = Color.Black,
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top,
        BackgroundColor = Color.Transparent,
        FontWeight = FontWeight.Bold,
        Margin = 10,
        BorderThickness = 1,
        BorderColor = Color.Black
      };

      twitterFollow.Click += args => Process.Start("https://twitter.com/algocornerfx");

      var gumroadIconImage = new Image
      {
        Source = Resources.GumroadLogo,
        Width = 70
      };

      var gumroadVisit = new Button
      {
        Content = gumroadIconImage,
        ForegroundColor = Color.Black,
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
        VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top,
        BackgroundColor = Color.Transparent,
        FontWeight = FontWeight.Bold,
        Margin = 10,
        BorderThickness = 1,
        BorderColor = Color.Black
      };

      gumroadVisit.Click += args => Process.Start("https://gumroad.com/algocorner");

      contactStack.AddChild(gumroadVisit);
      contactStack.AddChild(twitterFollow);
      contactStack.AddChild(mailContact);

      #endregion

      Chart.AddControl(stackPanel);
      Chart.AddControl(copyrightText);
      Chart.AddControl(contactStack);
    }

    public override void Calculate(int index)
    {
      // Calculate value at specified index
      // Result[index] = ...
    }
  }
}


algocorner's avatar
AlgoCorner

Joined 29.01.2021

 • Type: free
 • Language: C#
 • Trading Platform: cTrader Automate
 • Filename: AlgoCorner - Downloads.algo
 • Rating: 0
 • Downloads: 758
Comments
Only logged in users can post a comment
AL
almasarat735 · 1 year ago

عند شراء مكيف الهواء لابد من الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية والحجم المناسبين مع الغرفة، وتكمن أهمية هذا الأمر لسببين أولهما أنّ المكيف ذو الحجم الصغير نسبة إلى حجم الغرفة قد لا يعمل على تبريد الهواء بالشكل المطلوب، والسبب الثاني أن المكيف كان أكبر مما تحتاجه الغرفة فلن يهيئ ظروف مريحة داخل الغرفة لاضطراره للتوقف وإعادة التشغيل مراراً وتكراراً نظراً لعمل حساس الحرارة عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة بسرعة وبالتالي يتسبب في زيادة مصروف الطاقة

تركيب مكيفات بالرياض

تستند فكرة عمل مكيف الهواء الأساسية على المفهوم الكيميائي والذي يُدعى بدورات التبريد من داخل المنزل إلى خارجه وهكذا في عملية امتصاص وطرد للحرارة خارج البيت، ويبين السيد جلين هوراهان النائب الأول لرئيس شركة المقاولات للتكييف الأمريكية أن غاز التبريد يخرج محملاً بالحرارة لتتم عملية تبريده ومن ثم معاودة دخوله للبيت للبدء بدورة تبريد جديدة، وأن الغازات الموجودة في وحدة التبريد المنزلية هما آر-22 و آر-401 والمعروفان كيميائياً بغاز الهايدركلوروفلوروكربون واللذان يتحولان من الحالة السائلة إلى الغازية بسهولة وهذه الخاصية تجعلهما مفيدان جداً في عملية التبريد، فكما هو معروف كيميائياً أن السائل يتحول بالحرارة للحالة الغازية، وهذا ما يحصل لغاز التبريد المُكثف عندما يمتص حرارة الغرفة ويتحول إلى الحالة الغازية، ومن ثم يُجبر للعودة للخارج ليتم تبريده والرجوع لحالة السيولة وهكذا

شركة تنظيف مكيفات بالرياض